Studieaanbod

Eerste graad

Studiekeuze in het eerste leerjaar van de eerste graad

A-stroom

Bloem 1ste jaar

In alle secundaire scholen in Vlaanderen krijg je in het eerste jaar van de eerste graad hetzelfde basispakket aangeboden. Dit is de brede eerste graad.

Dit zijn 27 lesuren die je verplicht volgt. Daarnaast is er ook vast uurtje Begeleid Zelfstandig Leren. Voor de resterende vier lesuren van het keuzegedeelte, kies je zelf welke optie je het beste ligt of meest interesseert.

Bij het maken van je keuze, is het belangrijk te weten dat je bij ons de kans krijgt om te twijfelen en te proeven van verschillende belangstellingsgebieden. We helpen je in de twee eerste jaren van het secundair onderwijs mee te zoeken naar je echte interesses en talenten.

De keuzevakken helpen je om jezelf beter te leren kennen, je talenten naar boven te halen en uiteindelijk een weloverwogen en bewuste keuze te maken naar de tweede graad toe.

Elk keuzevak krijgt twee lesuren. Je maakt dus steeds de combinatie van twee interessegebieden. Enkel voor Latijn kan je de vier uren van het keuzegedeelte volledig invullen met Latijn.

Latijn

Dit keuzevak bereidt voor op alle studierichtingen die de nadruk leggen op een richting met veel talen en op wetenschappelijke richtingen.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Heb ik interesse voor de oude Romeinse cultuur?
 • Studeer ik graag en train ik graag mijn geheugen?Hou ik van woordspelletjes?

STEM Natuur

Dit belangstellingsgebied biedt een voorbereiding op studierichtingen die de nadruk leggen op wetenschappen.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Heb ik interesse voor de natuur, dieren en planten? Ben ik geboeid door natuurverschijnselen?
 • Los ik graag problemen op? Hou ik van ordenen en structureren?
 • Zoek ik graag uit hoe dingen werken, ontstaan zijn, veranderen?
 • Werk ik nauwkeurig en doe ik graag proefjes?

Taal

Dit belangstellingsgebied laat je proeven en bereidt je voor op een richting met veel talen.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Hou ik van lezen?
 • Ben ik goed in spelling?
 • Ben ik creatief met woorden?
 • Ben ik een talenknobbel die me verder wil ontplooien?

Sport

Dit belangstellingsgebied laat je proeven en bereidt je voor op wetenschappelijke richtingen.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Beleef ik plezier aan sporten?
 • Beweeg ik graag op muziek, met de bal, in het water en in de natuur?
 • Zoek ik graag mijn sportieve grenzen op?

STEM Techniek

Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting binnen alle studiegebieden en biedt ook een degelijke voorbereiding op wetenschappelijke richtingen.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Kan ik goed analyseren?
 • Pak ik problemen stap voor stap aan?
 • Zoek ik graag uit hoe dingen werken?

Mens- en maatschappij

Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting op de richtingen met nadruk op humane wetenschappen.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Heb ik belangstelling en aanleg voor cultuur, kunst, het menselijk aspect?
 • Ben ik nieuwsgierig naar de drijfveer van maatschappelijke tendensen?
 • Kan ik goed in groepsverband werken?

Economie

Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting op de richtingen met nadruk op economie.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Heb ik interesse voor het economische functioneren van de maatschappij?
 • Volg ik de actualiteit op en durf ik een mening hierover te vormen?
 • Los ik problemen procesmatig op?
 • Heb ik inzicht in structuren, systemen en modellen?

 B-stroom

Als je 12 jaar bent en je getuigschrift van de basisschool nog niet gehaald hebt, of als je in de lagere school buitengewoon onderwijs volgde omwille van speciale onderwijsnoden, dan is het eerste jaar B de ideale oplossing voor jou.

De B-stroom is praktischer ingesteld, met 6u STEM-techniek en 3u sport of of 9u STEM-techniek per week (afhankelijk van de optie SPORT of STEM). Je kan tijdens die lessen ontdekken en uitproberen welk beroep je het meeste aanspreekt.

Je kan na  het eerste jaar B alsnog je getuigschrift van de basisschool halen als je na het eerste jaar een oriënteringsattest A behaalt.  

Je kan na het eerste jaar B ook kiezen om het eerste jaar A over te doen of om een van de opstroomopties in tweede jaar B te kiezen (na advies van de klassenraad), zodat je in het derde jaar door kan stromen naar ASO, KSO of TSO.

Studiekeuze in het tweede leerjaar van de eerste graad

A-stroom

Bloem 2de jaar

Na het eerste jaar A krijg je ook in het tweede leerjaar A een basisvorming van 26 uur met een complementair uur om aan bredere competenties te werken. Daarnaast kan je verder kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Klassieke talen: Latijn
 • Moderne talen en wetenschappen
 • STEM technieken: mechanica en elektriciteit
 • Economie en organisatie
 • STEM wetenschappen
 • Maatschappij en welzijn
 • Sport

 B-stroom

Ben je meer praktisch ingesteld en ben je liever aan het werk dan met je neus in de boeken te zitten, dan zit je waarschijnlijk op je plaats in de B-stroom.

In het tweede leerjaar B krijg je een basisvorming van 21 uur met een complementair uur om aan bredere competenties te werken. Daarnaast kan je verder kiezen uit de volgende beroepenvelden:

 • STEM technieken
 • Maatschappij en welzijn (haarzorg) – Economie en organisatie
 • Maatschappij en welzijn (verzorging) – Economie en organisatie
 • Opstroomoptie Sport – Economie en organisatie
 • Opstroomoptie Maatschappij en welzijn – Economie en organisatie
 • Opstroomoptie Techniek wetenschappen – Economie en organisatie

Op aanraden van onze klassenraad , kan je kiezen voor een van onze opstroomopties, dan volg je de uren van de beroepenvelden samen met de A-stroom, zodat je in het derde jaar voorbereid bent op het studeren in ASO, KSO of TSO.

Een gericht project rond leren kiezen in het tweede jaar (tweede semester) zal je nog verder begeleiden in je studiekeuze naar de tweede graad. Je gaat tijdens dit project samen met je leerkrachten op zoek naar wie je bent, wat je echt wil, wat je goed kan en waar je graag beter wil in worden.

 

Tweede graad

Bloem 3de en 4de jaar

De tweede graad omvat het derde en vierde jaar van zowel algemeen, technisch als beroeps secundair onderwijs.

Op het einde van het tweede jaar secundair onderwijs kiezen leerlingen welke richting ze in het derde jaar wensen te volgen. Een doordachte keuze is een positieve keuze die rekening houdt met de interesses en mogelijkheden van een leerling.

Onze school kiest ervoor om de lesuren uit het complementaire gedeelte in te vullen met modules. Dit zijn projecten die lopen over een schooljaar en die als doel hebben om de motivatie en het aanleren van vaardigheden (bv. probleemoplossend denken) van de leerlingen te bevorderen. De modules vormen op die manier een versterking van een studierichting.

Het doel van de modules in het derde jaar is uitdieping van de leerstof. Dit houdt in dat we 2 lesuren per week focussen op de verbetering van de taalvaardigheid van de leerlingen (kolom 1). Dit kan door middel van een carrouselsysteem in het Nederlands en in andere talen of door middel van verplichte remediëring of taalsteun (als de klassenraad van mening is dat een leerling het Nederlands nog onvoldoende beheerst).

Daarnaast zijn er twee opties. In een eerste optie (kolom 2) worden 2 lesuren besteed aan het uitdiepen van thema’s die nauw aansluiten bij de gekozen studierichting. In een tweede optie worden 2 lesuren besteed aan verbreding. Onze school kiest er voor om die uren in te vullen met extra sport (kolom 3).

 

2019 02 12 17 13 28 schoolbrochure 2019 2020 versieDEF.docx Word

Het doel van de modules in het vierde jaar is verbreding van de leerstof. Dit houdt in dat de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontwikkelen aan de hand van 4 verschillende modules.

De leerlingen volgen 2 van de onderstaande modules in het eerste semester en nog eens 2 in het tweede semester.

2019 02 12 17 06 00 schoolbrochure 2019 2020 versieDEF.docx Word

 

Derde graad

Bloem 5de en 6de jaar

De derde graad omvat het vijfde en zesde jaar van zowel algemeen, technisch als beroeps secundair onderwijs. In het beroeps secundair onderwijs biedt onze school ook een zevende specialisatiejaar aan voor beide richtingen.

Op het einde van het vierde jaar secundair onderwijs kiezen leerlingen opnieuw uit een reeks combinatiemogelijkheden die hen in het vijfde jaar worden aangeboden.

Meer nog dan in de tweede graad houdt een doordachte keuze hier rekening met de toekomstplannen die de leerling koestert in verband met verdere studies in het voortgezet onderwijs en/of de arbeidsmarkt. De slaagkansen in de gekozen richting van de derde graad zijn in belangrijke mate afhankelijk van wat een leerling in de tweede graad heeft gevolgd en gepresteerd.

Het succesvol beëindigen van het zevende specialisatiejaar verleent de leerlingen uit het Beroeps Secundair Onderwijs het ‘Diploma Secundair Onderwijs’, noodzakelijk voor voortgezet onderwijs.

Net zoals in de tweede graad, worden er in elke onderwijsvorm in de derde graad modules ingericht. We zien dit als een extra troef voor leerlingen om zich verder te ontplooien en om de juiste (verantwoorde) keuzes te maken.

In het vijfde jaar doorlopen de leerlingen van ASO, TSO en BSO gedurende het schooljaar voor twee lesuren per week een traject van vier modules waarin er aandacht is voor burgerschapseducatie, budgetbeheer, mediawijsheid en EHBO (carrouselsysteem – zie tabel).

2019 02 12 17 08 05 schoolbrochure 2019 2020 versieDEF.docx Word

In het zesde jaar krijgen de leerlingen van ASO, TSO en BSO een module van twee lesuren per week ter voorbereiding op voortgezette studies, de arbeidsmarkt en/of op het leven in de maatschappij (carrouselsysteem – zie tabel).  In 7de jaar BSO wordt een thematisch traject van modules uitgewerkt met aandacht voor onder meer verkeersveiligheid, op zoek naar werk, ecologisch reizen en gezondheid.

2019 02 12 17 08 13 schoolbrochure 2019 2020 versieDEF.docx Word