Studieaanbod

Eerste graad

2019 02 12 16 12 55 schoolbrochure 2019 2020 versieDEF.docx Word

 • 1ste leerjaar Abloem

In alle secundaire scholen in Vlaanderen krijg je in het eerste jaar A-stroom hetzelfde basispakket aangeboden.

Dit zijn 27 lesuren die je verplicht volgt. Je kan hier geen keuze in maken. Dat kan echter wel voor wat de resterende 5 lesuren betreft binnen het keuzegedeelte.

Bij het maken van je keuze, is het belangrijk te weten dat je bij ons de kans krijgt om te twijfelen en te proeven van verschillende belangstellingsgebieden. We helpen je in de twee eerste jaren van het secundair onderwijs mee te zoeken naar je echte interesses en talenten.

De keuze die je maakt, bepaalt niet of je al dan niet slaagt in het eerste jaar. Dat wordt bepaald door je resultaten voor alle andere vakken uit de basisoptie. De keuzevakken helpen je om jezelf beter te leren kennen, je talenten naar boven te halen en uiteindelijk een weloverwogen en bewuste keuze te maken naar de tweede graad toe. Om je daarbij te helpen, krijg je voor elke rapportperiode een competentierapport voor de optievakken.

 • 1ste leerjaar B

Als je al van in de basisschool weet dat je niet zo graag studeert en de dingen liever praktisch aanpakt, als je al eens een jaartje overgezeten hebt en je getuigschrift van de basisschool nog niet gehaald hebt, maar toch al 12 bent, dan is 1B de ideale oplossing voor jou. Je krijgt er maar liefst 10u techniek per week en kan tijdens die lessen ontdekken en uitproberen welk beroep je het meeste aanspreekt.

Je kan er alsnog je getuigschrift van de basisschool halen en in het tweede jaar voor een beroepsvoorbereidend leerjaar kiezen.

Een andere mogelijkheid is dat je na de B-klas toch naar 1A overstapt en daarna alsnog kiest voor een verdere schoolcarrière in een ASO, TSO of KSO-richting. Dankzij de intensieve leer- en leerlingenbegeleiding hebben onze beide middenscholen een jarenlange traditie van succesvolle doorstroming van 1B naar 1A. Een instap in 1B hoeft dus geen definitieve keuze voor een B-traject te zijn.

 • 2de leerjaar A

Na het eerste jaar A kan je in het tweede leerjaar A verder kiezen uit volgende mogelijkheden:

 • Latijn
 • Moderne Wetenschappen – met modulaire invulling van vrije ruimte door
  • Module: 4 modules van ca. 8 weken (Cultuur/Mens & Maatschappij – Drama/Expressie – ICT/Economie – Wetenschappen/Techniek) waarbij alle belangstellingsgebieden nog eens aan bod komen.
  • Sport
 • Mechanica – Elektriciteit
 • Handel

Een gericht project rond leren kiezen in het tweede jaar (tweede semester) zal je nog verder begeleiden in je studiekeuze naar de tweede graad. Je gaat tijdens dit project samen met je leerkrachten op zoek naar wie je bent, wat je echt wil, wat je goed kan en waar je graag beter wil in worden.

 • 2de leerjaar B
Na het eerste jaar B kan je in het tweede leerjaar B (beroepsvoorbereidend leerjaar) verder kiezen uit volgende mogelijkheden:
 • Voeding/Verzorging – Kantoor/Verkoop
 • Haarzorg/Kantoor – Verkoop
 • Elektriciteit – Hout
 

Tweede graad

2019 02 12 17 02 04 schoolbrochure 2019 2020 versieDEF.docx Word

De tweede graad omvat het derde en vierde jaar van zowel algemeen, technisch als beroeps secundair onderwijs.

Op het einde van het tweede jaar secundair onderwijs kiezen leerlingen welke richting ze in het derde jaar wensen te volgen. Een doordachte keuze is een positieve keuze die rekening houdt met de interesses en mogelijkheden van een leerling.

Onze school kiest ervoor om de lesuren uit het complementaire gedeelte in te vullen met modules. Dit zijn projecten die lopen over een schooljaar en die als doel hebben om de motivatie en het aanleren van vaardigheden (bv. probleemoplossend denken) van de leerlingen te bevorderen. De modules vormen op die manier een versterking van een studierichting.

Het doel van de modules in het derde jaar is uitdieping van de leerstof. Dit houdt in dat we 2 lesuren per week focussen op de verbetering van de taalvaardigheid van de leerlingen (kolom 1). Dit kan door middel van een carrouselsysteem in het Nederlands en in andere talen of door middel van verplichte remediëring of taalsteun (als de klassenraad van mening is dat een leerling het Nederlands nog onvoldoende beheerst).

Daarnaast zijn er twee opties. In een eerste optie (kolom 2) worden 2 lesuren besteed aan het uitdiepen van thema’s die nauw aansluiten bij de gekozen studierichting. In een tweede optie worden 2 lesuren besteed aan verbreding. Onze school kiest er voor om die uren in te vullen met extra sport (kolom 3).

2019 02 12 17 13 28 schoolbrochure 2019 2020 versieDEF.docx Word

Het doel van de modules in het vierde jaar is verbreding van de leerstof. Dit houdt in dat de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontwikkelen aan de hand van 4 verschillende modules.

De leerlingen volgen 2 van de onderstaande modules in het eerste semester en nog eens 2 in het tweede semester.

2019 02 12 17 06 00 schoolbrochure 2019 2020 versieDEF.docx Word

 

Derde graad

2019 02 12 17 07 52 schoolbrochure 2019 2020 versieDEF.docx Word

De derde graad omvat het vijfde en zesde jaar van zowel algemeen, technisch als beroeps secundair onderwijs. In het beroeps secundair onderwijs biedt onze school ook een zevende specialisatiejaar aan voor beide richtingen.

Op het einde van het vierde jaar secundair onderwijs kiezen leerlingen opnieuw uit een reeks combinatiemogelijkheden die hen in het vijfde jaar worden aangeboden.

Meer nog dan in de tweede graad houdt een doordachte keuze hier rekening met de toekomstplannen die de leerling koestert in verband met verdere studies in het voortgezet onderwijs en/of de arbeidsmarkt. De slaagkansen in de gekozen richting van de derde graad zijn in belangrijke mate afhankelijk van wat een leerling in de tweede graad heeft gevolgd en gepresteerd.

Het succesvol beëindigen van het zevende specialisatiejaar verleent de leerlingen uit het Beroeps Secundair Onderwijs het ‘Diploma Secundair Onderwijs’, noodzakelijk voor voortgezet onderwijs.

Net zoals in de tweede graad, worden er in elke onderwijsvorm in de derde graad modules ingericht. We zien dit als een extra troef voor leerlingen om zich verder te ontplooien en om de juiste (verantwoorde) keuzes te maken.

In het vijfde jaar doorlopen de leerlingen van ASO, TSO en BSO gedurende het schooljaar voor twee lesuren per week een traject van vier modules waarin er aandacht is voor burgerschapseducatie, budgetbeheer, mediawijsheid en EHBO (carrouselsysteem – zie tabel).

2019 02 12 17 08 05 schoolbrochure 2019 2020 versieDEF.docx Word

In het zesde jaar krijgen de leerlingen van ASO, TSO en BSO een module van twee lesuren per week ter voorbereiding op voortgezette studies, de arbeidsmarkt en/of op het leven in de maatschappij (carrouselsysteem – zie tabel).  In 7de jaar BSO wordt een thematisch traject van modules uitgewerkt met aandacht voor onder meer verkeersveiligheid, op zoek naar werk, ecologisch reizen en gezondheid.

2019 02 12 17 08 13 schoolbrochure 2019 2020 versieDEF.docx Word