Leerbegeleiding
  • foto leerbegeleiding 1Werkvormen

Om goed te kunnen leren, heeft een leerling een krachtige leeromgeving nodig, waar er ruimte is om onderzoekend aan de slag te gaan en waar de leerling actief betrokken wordt bij de lessen. De laatste jaren hebben we al fors geïnvesteerd en onze lokalen in een nieuw didactisch jasje gestoken. De leslokalen zijn afgestemd op de verschillende werkvormen die een leerkracht kan hanteren, zodat de leerlingen meer eigenaar zijn van hun leerproces.

 

  • Studiebegeleiding – leren leren

Wij kiezen resoluut voor een leerlinggerichte aanpak met totale ontplooiingskansen voor elk kind. Wij garanderen kwaliteitsonderwijs op maat van elke leerling.

Onze school onderhoudt nauwe contacten met de eigen basisscholen en andere basisscholen uit de omgeving. Op die manier blijft de opvolging verzekerd en gaat er niet nodeloos veel tijd verloren aan het achterhalen van eventuele problemen. Indien nodig, kan er snel en efficiënt ingezet worden op bijsturing en remediëring.

Onze leerlingen krijgen op verschillende momenten in het schooljaar extra lessen “leren leren”, dit zowel tijdens als buiten de vakken. Deze lessenreeks wil helpen bij het zoeken naar een goede studiemethode, die aansluit bij de verschillende studierichtingen die we aanbieden. Een goede studiemethode is zeker geen toverformule. Integendeel, studeren is voor iedereen anders. De leerlingen krijgen allerlei praktische tips, die ze - voor welk vak dan ook - kunnen gebruiken. Zij kiezen zelf aan welke tips en weetjes zij het meeste hebben.

 

  • foto leerbegeleiding 2Differentiëren – remediëren

Onze leerkrachten zorgen ervoor dat er in de lessen activerend en gedifferentieerd gewerkt wordt. Zo zorgen de leerkrachten dagelijks voor uitdaging en/of extra ondersteuning (remediëring), toegespitst op de noden van de individuele leerling.

 

  • Begeleidingsplan - inhaallessen

Leerlingen die extra hulp nodig hebben om de leerstof of de studiemethode voor een bepaald vak onder de knie te krijgen, kunnen op advies van de klassenraad of op vraag van de ouders een begeleidingsplan op maat krijgen.

Elke leerkracht reikt extra oefeningen aan, geeft studietips voor het verwerken van de leerstof en/of geeft vrijwillig een of meer uurtje(s) inhaalles voor zijn/haar vak. Deze inhaallessen vinden plaats na het normale lessenrooster of tijdens de middagpauze.

 

  • Leerportfolio

Vanaf de eerste graad wordt werk gemaakt van een leerportfolio dat de interesses, talenten en competenties van de leerlingen in kaart brengt en helpt bij een juiste studiekeuze. Dit gebeurt door een rijke variatie aan doelgerichte opdrachten vanaf de onthaaldagen tot aan het einde van het 6de / 7de jaar. Bij elke evaluatieperiode bouwt het leerportfolio een reflectiemoment in waarbij de klastitularis optreedt als coach. Zo leren onze leerlingen nadenken over hun evaluatiecijfers en hun studiemethode bijsturen. Zelfreflectie en zelfkennis zijn namelijk een voorwaarde om bewust te kunnen leren en kiezen.